Skip to content

En arbeidsmarkedspolitisk historie om ikke å få en fast stilling
etter 3 år på Amaldhus Aktivitetshus Bydel Frogner. 2017-2020.

Oppgaver: Utvikling og drift av kompetanse- og kunnskapsbaserte tilbud for unge og voksne med psykiske lidelser ved Amaldhus aktivitetshus. Medutvikling i M8, et prosjekt for ungdom med psykiske lidelser i bydelene Frogner og Ullern. Arbeid med søknader til driftsmidler for M8 og Amaldhus musikkverksted. Husmøter, husansvar, konfliktdemping, oppfølging, aktivisering og brukerstøtte. Laget kurs i webdesign med WordPress, Adobe for web-produksjoner, bruker-kurs i skanning av negativ 35mm film. Opplæring i datanettverk, domene og bruk av FPT og server. Kurs i digitalfoto med Photoshop. Brukersupport i software og hardware Windows, Mac og Linux. Utvikling og drift av lydstudio og gitarloft, utvalg av utstyr, innkjøp og budsjett. Kartlegging av programvarelisenser. Vedlikehold og reparasjon av instrumenter og utstyr. Kontakt med leverandører i innland og utland. Brukeropplæring i studioteknikk og el-gitar. Drift og ansvar for filmklubb og audiovisuelt. Markedsføring av aktiviteter og events med nett, foto, sosial media, plakater, logoer og trykksaker. Idé, research, tekst, grafikk, utvikling og drift av www.amaldhus.no. Bidratt til å trekke inn andre med ulik relevant kompetanse.

Bakgrunn
Bakgrunn
Bakgrunn

Amaldhus aktivitetshus i Majorstuveien 8, rett bak Clas Ohlson i Bogstadveien. Stedet Bernerløkken består av fredete trehus fra slutten av 1700-tallet. Bernerløkken og Bernerhaugen har navn etter garver Ole Morten Berner, som forpaktet et område fra Store Frøen, avgrenset av dagens gater Bogstadveien, Gjørstads gate, Majorstuveien og Hjelms gate, fra 1775. Hovedbygningen i Louis-Seize-stil med halvvalmet tak ble oppført omkring 1802. Selve våningshuset bygget Berner på den andre siden av den nåværende Majorstuveien, og før Berners tid kaltes eiendommen Hegdehaugen. Denne tomten fikk han arvefestekontrakt på i 1802, så huset ligger egentlig på Berners arvefestetomt og ikke på den egentlige Bernerløkken. Huset tilhørte siden hattemaker Lorentz Petter Eckmann.

I 1869 flyttet den da nygifte kunstmaler Amaldus Nielsen inn hos sin svigermor, enkefru Nicoline Wangensteen, som kjøpte løkken tidligere samme år, av William Aars, som hadde eiet det siden 1855. Amaldus overtok selv eiendommen i 1888, og bodde her til sin død i 1932. Det var Amaldus som fikk installert det store ateliervinduet på nordveggen. Amaldus Nielsens arvinger solgte i 1954 huset til Thor Heyerdahl. Oslo kommune overtok senere huset i 1964.

Mine tjenester til brukerne og Amaldhus

 • Opplæring i webutvikling med WordPress
 • Opplæring i Adobe-pakken for nett og trykk
 • Opplæring i tekst til nett
 • Opplæring i digitalfoto med Photoshop
 • Opplæring i skanning av negativ 35mm. film
 • Datasupport til husets brukene
 • Opplæring i lydteknikk, bygging og drift av lydstudio
 • Opplæring i fremstilling av grafiske arbeider
 • Visning av film til brukene og film til events
 • Mottak og service av brukenes PC og Mac
 • Instrument- og forsterker service
 • Støtte ved innkjøp av datautstyr for brukere
 • Drift av PA-utstyr lyd, kino-utstyr
 • Produksjon av trykksaker, plakater og grafikk
 • Utvikling, drift og undervisning på «Gitarloftet»
 • Produksjon av nettannonser
 • Servicekontakter i inn- og utland
 • Opplæring i bruk av Windows, Mac og Linux
 • Drift av datanettverk og datarom, 14 maskiner
 • Drift av og printer- og skannerløsning
 • Oppretting, drift og publisering av nettside
 • Drift av sosial media
 • Oppdateringer på nett-tjener
 • Oppsett av SMS-system for gruppemeldinger
 • Installasjoner og systemoppdateringer
 • Ombygging av husets nettverk og fysik kabling
 • Oppsett og drift av trådløst nettverk
 • Ukentlige systemoppdateringer nettside
 • Sikkerhetskopiering av nett-tjener
 • Ukentlig oppdatering av lunsjtilbud på nett
 • Bygging av skannerenhet med skreddersydd Mac OSX
 • Dokumentasjon av lisenshistorikk for programvare
 • Oppretting av leverandørkontakter
 • Utvalg og innkjøp av utstyr
 • Teknisk dokumentasjon
 • Intern datastøtte ledelse

Til nytt datatilbud under utvikling

KPNQwest Norway

Videominner fra tiden i KPNQwest

Bakgrunn

KPNQwest reklamefilm

center

KPNQwest på AEX 25

center

KPNQwest Cyber Centres

KPNQwest var et telekommunikasjonsselskap som eides av den nederlandske teleoperatøren KPN og Qwest Communications International Inc. Et internettkommunikasjonsselskap, med hovedkontor i Denver, Colorado. Selskapet hadde til hensikt å samle de moderne fiberoptiske nettverkene til de to partnerne og ekspertisen på Internett-tjenester og kundegrunnlag for EUnet International. Selskapet planla å bygge og drifte et europeisk fiberoptisk nettverk med høy kapasitet, Internet Protocol-basert nettverk som skulle spenne 13.000 kilometer når det fullførte 2001. I løpet av sin historie på under fire år skapte KPNQwest en unik, ingenting-er-umulig arbeidsånd og selskapskultur blant sine 2500 ansatte under ledelse av en AT&T-veteran Jack McMaster. For de tolv månedene som ble avsluttet 31. desember 2000, rapporterte selskapet en omsetning på 462 millioner Euro, noe som tilsvarte en økning på 103% i forhold til proforma-omsetningen for 1999, det første driftsåret.

center

KPNQwest EuroRings

center

KPNQwest Connectivity

center

KPNQwest Voice Over IP

Selskapet kollapset i en spektakulær konkurs i 2002. Konkursen skyldtes stort sett den generelle Dot-boomen, som skapte høye oppblåste kapasitetskrav for teleoperatører. I denne situasjonen begynte mange operatører å gjøre store nettverkskapasitetsavtaler med hverandre, kalt hule bytter. Disse byttene skapte kunstige inntektstall og ga dermed uriktig økonomisk veiledning til selskapets ledelse og investorer. I år 2000 ble det estimert at KPNQwest-ryggraden hadde mer enn 50% av den europeiske IP-trafikken. Fra og med 2018 er KPNQwest Italia fremdeles i virksomhet: et datterselskap av KPNQwest NV i 2000, det ble autonomt i 2003 (ex COMM2000).

ba-jet-stream-1

Med British Airways Steam Jet til Four Leaves seminar i Århus.

chrr

Kick off på Christian Radich til Kosterøyene, Sverige.

gyllenberg.no-kq-lamp

KPNQwest business at the speed of light.

gyllenberg.no-kq-euro-rings

Våre selveide fiber-ringer i Europa.